מושג ה-פי

מושג ה-פי

SKU: 779

נכיר את מיסטר פי ע'י כפולות והגדלה והיחסים ביניהם שיופשטו לכדי יצירת משחקים והתנסות

מלווים בחומרי יצירה מותאמים לכל סרטון שמדברים בשפה של הילד.

  • PRODUCT INFO

    I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
  • RETURN & REFUND POLICY

    I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
  • SHIPPING INFO

    I'm a shipping policy. I'm a great place to add more information about your shipping methods, packaging and cost. Providing straightforward information about your shipping policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy from you with confidence.
400.00 ₪Price